Branice tu zaczyna się Polska

24-10-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.5.9.2016.AW

Branice,  dnia 24.10.2016r.

Nr BG.6220.5.9.2016.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24.10.2015 roku zostało wydane postanowienie Nr BG.6220.5.8.2016.AW stanowiące załącznik nr 1 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Instalacji komory lakierniczo-suszarniczej w lekkiej obudowie osłonowej”.

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 46/2 położona w obrębie miejscowości Uciechowice

 

 

Skarbnik Gminy Branice
Stanisław Rzeszuciński

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Załączniki

PDFPostanowienie_BG_6220_5_8_2016_AW_2016-10-24.pdf (62,13KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev