Branice tu zaczyna się Polska

27-10-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.38.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_38_2016_MW_2016-10-27.pdf (25,74KB)

 

Branice, dnia 27.10.2016r.

 

BG.6845.38.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

lp

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

Nr działki:
439/2 (część)

Nr KW:
33083

Powierzchnia:
18 m2

Położenie:
Lewice

(S) zabudowany zainwestowany

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego

30,60

Czynsz miesięczny, dzierżawa na okres 3 lat

 2

 

 

Nr działki:
22

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0,4855 ha

Położenie:
Gródczany

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki korzystny, dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

30 679,50 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 08.12.2016 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.11.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev