Branice tu zaczyna się Polska

14-11-2016r. - Informacja o wynikach konsultacji

Branice, 14.11.2016r.

 

Informacja
o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Branice

 


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 76G/16 Wójta Gminy Branice z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice w terminie od dnia 27 października do 3 listopada 2016 r.  zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. projektu uchwały.

Dnia 12 października br na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl w zakładce „Obwieszczenia i Ogłoszenia” › ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia” › „Wójta Gminy” i na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały. Opinie, uwagi oraz propozycje na temat projektu uchwały można było składać pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice oraz bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w terminie określonym do dnia 3 listopada 2016r.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice.

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

Sporządziła:
Katarzyna Herbut

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev