Branice tu zaczyna się Polska

06-12-2016r. Obwieszczenie Nr BG.6220.5.14.2016.AW

Branice,  dnia  06.12.2016r.

 

Nr BG.6220.5.14.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr OŚ.6220.5.13.2016.AW z dnia 06.12.2016r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 06.12.2016r. na wniosek Pana Pawła Kopeczek zam. Uciechowice 44a, 48-140 Branice wydana została decyzja Nr BG.6220.5.13.2016.AW o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Instalacji komory lakierniczo-suszarniczej w lekkiej obudowie osłonowej”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Skarbnik Gminy Branice
Stanisław Rzeszuciński

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Uciechowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev