Branice tu zaczyna się Polska

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym nformacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
Infolinię: –  800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

telefoniczne dyżury prawników22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
e-mail
SKYPE - dyżur w języku migowympogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)
 
Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują  oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.  

 


 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

konsultacje telefoniczne22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)
konsultacje mailowe  
 
Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev