Branice tu zaczyna się Polska

Zapraszenie do udziału w konferencji p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”

Szanowni  Państwo,

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wraz ze Stowarzyszeniem LGD "Dolina Stobrawy" zapraszają do udziału w konferencji  p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać  zmianom klimatycznym poprzez małą retencję  i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017r. /środa/  w godzinach 10. 00 – 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego. 

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw,  podmiotów komunalnych oraz mieszkańców gmin wiejskich i miejskich.

Program konferencji
- Otwarcie konferencji
    I Prezentacje wprowadzające:
- Tendencje zmian klimatycznych oraz ich lokalne odziaływanie -  jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań planistycznych i inwestycyjnych gmin w aspekcie adaptacji do zmian klimatu– Sylwia Horska - Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu;
- Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych i podnoszenie potencjału retencyjnego  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu;
- Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych  z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności w Polsce Południowo-Zachodniej – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja;
- Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;
- Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.      
  II Debata w formie moderowanej dyskusji

Podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.
Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 17 stycznia 2017r. na adres mailowy lub telefonicznie (77) 413 11 38. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
                                

Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl


Na stronie projektu www.malaretencja.pl  oraz www.pszczoly.zielonaakcja.pl zamieszczone są materiały dla osób, które zainteresowane są zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev