Branice tu zaczyna się Polska

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Branice

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Branice

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Branice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Branice.

 

Gmina Branice planuje zatem wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w imieniu wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości, których nieruchomości zawierają azbest lub wyroby zawierające azbest.

 

Kwota środków przeznaczona na dotacje w ramach VIII  naboru w roku 2017 na terenie województwa opolskiego wynosi:

 • 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
 • 8 % ze środków Gminy Branice
 • 7 % udział środków własnych (właściciel nieruchomości)

W ramach zadania dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane obejmujące:

 • demontaż;
 • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
 • transport;
 • unieszkodliwianie
 • azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. przez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest VIII-IX 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest można uzyskać:

 • w siedzibie Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 1 - parter
 • ze strony internetowej www.branice.pl → Ochrona środowiska → Utylizacja azbestu

Wnioski należy składać w terminie do 3 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

 

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

 

Wójt Gminy Branice

 

 

 

Załączniki

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev