Branice tu zaczyna się Polska

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2017

Branice, 7 grudnia 2017r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej ul. Szpitalna 6 48-140 Branice, z zakresu Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 06.12.2017.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

 

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania- Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci o tematyce świątecznej” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 24)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego--ZSMN-2017-12-06.pdf (1,15MB)

 


 

 

Branice, 18 sierpnia 2017r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Klub Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20, Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 17.08.2017.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 24)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Zastępca Wójta
/-/ Katarzyna Herbut

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-bts-2017-08-16.pdf (975,52KB)

 

 


 

 

Branice, 12 maja 2017r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Klub Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20, Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu dzisiejszym.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 24)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

Załącznik:

 

 

 


Branice, 21 marca 2017r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Amicis ul. Szpitalna 1 Branice, z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 14 marca 2017r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 28 marca 2017r. poprzez:

 

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Amicus” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev