Branice tu zaczyna się Polska

Dla inwestorów

Branice - Gmina przyjazna przedsiębiorcom

 

Branice to gmina typowo rolnicza o powierzchni 122 km2, zamieszkiwana przez 6 295 osób.

Stopa bezrobocia w Gminie Branice wynosi 2,16%.

Średnie wynagrodzenie w województwie opolskim wynosi 7 008,79 zł.

Gmina graniczy od północy z Gminą Głubczyce, od wschodu z Gminą Kietrz, a od południa i zachodu z Czechami. Dzięki swojemu położeniu, Gmina Branice oferuje możliwość korzystania z bardzo dobrze rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej Republiki Czeskiej.

Stosunkowo niewielkie odległości od dużych aglomeracji po stronie czeskiej dają możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych rynków zbytu.

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Dzięki swojemu położeniu, Gmina Branice oferuje możliwość korzystania z bardzo dobrze rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej Republiki Czeskiej. Infrastruktura to ciągi komunikacyjne sieci dróg i autostrad oraz połączeń kolejowych.

ciagi-komunikacyjne.jpeg


Mapa w dużej rozdzielczości: Pobierz mapę

 

WSPARCIE DLA INWESTORA

Gmina Branice udziela wsparcia w kwestiach związanych z całym procesem inwestycyjnym.

Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w Branicach otrzymają kompleksową informację o gminie, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach gminy, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Gmina Branice służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych.

 

Oferta lokalizacyjna branice

 • Maksymalna powierzchnia ok. 18,7 ha.
 • Możliwość poszerzenia powierzchni: nie
 • Własność: Gmina Branice (ok. 6,5 ha), osoby prywatne
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz, zabudowy usługowej
 • Media: gaz, woda, kanalizacja, telefon.
 • Dojazd do działek: od drogi wojewódzkiej nr 419 oraz drogi gminnej publicznej
 • Działki zlokalizowane są w odległości 54 km od autostrady CZ D1.

invest-zone-cegielnia.png

 

Informacje o aktualnych przetargach na nieruchomości oraz wykazy mienia przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy i najmu są dostępne na stronie gminnego Biuletynu Informacyjnego Publicznej:

Przetargi - sprzedaż, dzierżawa, najem mienia:
http://bip.branice.pl/1846/1095/przetargi-sprzedaz-dzierzawa-najem-mienia.html

Mienie przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy, najmu:
http://bip.branice.pl/1895/1097/mienie-przeznaczone-do-sprzedazy-najmu-dzierzawy.html

 

Plany zagospodarowania

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
http://bip.branice.pl/1123/1012/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html

Dlaczego warto zainwestować w Gminie Branice:

 • Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa
 • Bliskie sąsiedztwo z Czechami
 • Możliwość współpracy z klientami zagranicznymi
 • Niskie bezrobocie
 • Dostępne tereny inwestycyjne
 • Gmina atrakcyjna do życia

 

Atrakcje turystyczne

 

Park Historii i Muzeum Militarne we Włodzieninie

muzeum militarne.jpeg

 

Pałac w Wysokiej

Pałac-Wysoka.jpeg


 

Kontakt dla inwestorów

Sebastian Baca - Wójt Gminy

email:
tel. 77 4868 192 wew. 23


Andrzej Maksymowicz - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

email:
tel. 77 4868 192 wew. 15


Beata Nowak - Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy

email:
tel. 77 4868 192 wew. 16


Beata Sakwerda - Stanowisko ds. inwestycji i remontów

email:
tel. 77 4868 192 wew. 17


Sabina Bryl - Stanowisko pracy ds. kadrowych i finansów oświaty

email:
tel. 77 4868 192 wew. 14

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev