Branice tu zaczyna się Polska

List Prezesa KRUS do rolników w sprawie emerytur i rent

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adam Sekściński

Warszawa, 24 marca 2017 r.

 

uprzejmie informuje, że 19 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. póz. 38), która od 1 października 2017 r. obniża wiek emerytalny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zostanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed l stycznia 2013 r.

Zaznaczam, że wiek emerytalny jest dla ubezpieczonych w KRUS rolników i domowników taki sam, jak dla innych grup zawodowych. Od daty wejścia w życie wskazanej ustawy będzie wynosił: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny jest sukcesywnie podwyższany. Przepisy powyższej ustawy dodatkowo wprowadziły zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - do 67 lat.

Ustawa z 2012 r. ograniczyła jednocześnie rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej.

Informuję Państwa, że o wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą jeszcze ubiegać się w Kasie wszyscy ci rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017r. ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Serdecznie zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.krus.gov.pl bądź najbliższej Placówki Terenowej KRUS, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

 

Z poważaniem
Adam Sekściński

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev