Branice tu zaczyna się Polska

Projekt „Dotacja na dobry początek”

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY!

 

Firma Edufin Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Dotacja na dobry początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „Dotacja na dobry początek” ma na celu aktywizację zawodową 100 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby powyżej 29 r. ż. (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 30 lat),
 • osoby niepracujące (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo),
 • osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. opolskim, w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w gm. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice),
 • osoby zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. opolskim,

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 •  bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 80 osób w kwocie 24.000 PLN
 • podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 1.000 PLN/m-c  od 6 do 12 miesięcy
 • szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie

 

http://edufin.eu/dokumenty-dotacja-na-dobry-poczatek/

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 570 886 550

Katarzyna Witoń

e-mail:

Biuro projektu: ul. Ozimska 48, pok. 34

45-368 Opole

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev