Branice tu zaczyna się Polska

Program dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska, polegający na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania

Urząd Gminy w Branicach ruszył z programem dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska, polegającym na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali z terenu Gminy Branice, opartego na paliwie stałym, na ekologiczny system ogrzewania. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowaniu podlega wymiana dotychczasowego źródła ciepła na fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze (w szczególności: kocioł  gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł c.o. na paliwo stałe posiadający certyfikat/świadectwo poświadczające spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie  PN EN 303-5:2012  lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Wysokość dotacji może wynieść do 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej niż: 1) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku kotłów gazowych i kotłów na pelet, 2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku pozostałych źródeł ciepła. Dopuszczamy możliwość łączenia dofinansowania z dotacjami uzyskanymi z innych źródeł.

Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.

 

Sebastian Baca

 

 

Dofinansowanie do wymiany pieca można uzyskać również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu EKO- PIEC

Więcej informacji w poniższym linku:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/program-zasady-ogolne

 

 

 

 

Załączniki:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev