Branice tu zaczyna się Polska

Program dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska, polegający na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania

Urząd Gminy w Branicach ruszył z programem dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska, polegającym na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali z terenu Gminy Branice, opartego na paliwie stałym, na ekologiczny system ogrzewania. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowaniu podlega wymiana dotychczasowego źródła ciepła na fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze (w szczególności: kocioł  gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł c.o. na paliwo stałe posiadający certyfikat/świadectwo poświadczające spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie  PN EN 303-5:2012  lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

 

Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej niż:

  1. 7.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dla pomp ciepła
  2. 5.000,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) dla kotłów gazowych, kotłów elektrycznych, kotłów na pellet
  3. 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla pozostałych kotłów

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.

 

Sebastian Baca

 

 

Dofinansowanie do wymiany pieca można uzyskać również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu EKO- PIEC

Więcej informacji w poniższym linku:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/program-zasady-ogolne

 

 

 

 

Załączniki:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev