Branice tu zaczyna się Polska

Konkurs "Opolskie Kwitnące" - 2017

Informujemy, że został ogłoszony konkurs „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego.

Konkurs „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego jest realizacją działań samorządu województwa opolskiego w zakresie informowania, promocji i edukacji o bioróżnorodności Opolszczyzny. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów, ogródków działkowych i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Działania podejmowane w ramach konkursu będą doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami, spowodują pobudzenie aktywności oraz wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród mieszkańców oraz zachęcenie do wzięcia w nim udziału. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać:

W kategorii „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017r., na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Departament Kultury, Sportu i Turystyki.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w kategorii „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne. kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego znajdują się na stronie: http://www.opolskie.pl/region/promocja/opolskie-kwitnace/. Informacji na temat w/w kategorii konkursowej udziela pracownik Referatu Kultury, Pani Joanna Wilk, tel. 77 44 29 327.

 

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev