Branice tu zaczyna się Polska

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” został rozstrzygnięty!

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” został rozstrzygnięty!

Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty etap wojewódzki VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

Do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wpłynęły 732 prace plastyczne z 92 szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała oceny prac plastycznych wybierając po trzy najlepsze prace  w obu grupach wiekowych. I tak:

W I grupie wiekowej (klasy 0-3) laureatami zostali:

I miejsce - Melanie Bugla  z klasy III PSP w Łanach,

II miejsce - Maria Łuszcz z klasy II PSP nr 3 w Nysie,

III miejsce - Konrad Bielak z klasy II ZS w Lisięcicach

W II grupie wiekowej (klasy 4-6) laureatami zostali:

I miejsce - Michał Wielgan z klasy IV SSP w Mechnicy,

II miejsce - Laura Bulga z klasy IV PSP w Łanach,

III miejsce - Kinga Cholewa z klasy VI PSP w Łanach

W pracach Komisji Wojewódzkiej, której przewodniczył Dyrektor OR KRUS w Opolu, uczestniczyli również przedstawiciele innych instytucji : Kuratorium Oświaty w Opolu, Muzeum wsi Opolskiej, Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędu Marszałkowskiego.

Nagrody ufundowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz sponsorów zostaną wręczone laureatom w dniu 28 czerwca 2017 roku, podczas uroczystej Gali podsumowującej Konkurs w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Ponadto pragnę poinformować, że zakończyła prace Centralna Komisja Konkursowa, która wyłoniła laureatów tegorocznej edycji na szczeblu centralnym, wśród których znajdują się uczniowie z woj. opolskiego :

  • Melanie Bugla z PSP w Łanach, zdobywczyni Wyróżnienia w I grupie wiekowej
  • Michał Wielgan z SSP w Mechnicy, zdobywca Wyróżnienia w II grupie wiekowej
  • Kinga Cholewa z PSP w Łanach, wyróżnienie, nagroda ufundowana przez firmę Swimer®

Uroczystości podsumowujące Konkurs oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w Sejmie RP.

Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Dyrektorom Szkół oraz Nauczycielom za wielkie zaangażowanie i zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

Opracowała:
Ewelina Nowek

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor OR KRUS w Opolu
Lech Waloszczyk

 

 

 

KRUS-konkurs-plast-02.jpeg

 

           

Praca zdobywczyni I miejsca w I grupie wiekowej
oraz wyróżnienie na szczeblu centralnym
Melanie Bugla

KRUS-konkurs-plast-01.jpeg

 

Praca zdobywcy I miejsca w II grupie
oraz wyróżnienie na szczeblu centralnym
Michał Wielgan

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev