Branice tu zaczyna się Polska

Artykuł KRUS o tematyce prewencyjnej - By uniknąć wypadków w gospodarstwie rolnym

By uniknąć wypadków w gospodarstwie rolnym

Każdego dnia rolnicy spotykają się z niebezpieczeństwem podczas pracy w gospodarstwie. Ważne, aby umieć rozpoznać zagrożenie i profesjonalnie podejść do zarządzania bezpieczeństwem na terenie własnego gospodarstwa rolnego. Zagrożeniem może być jakaś praca, maszyna, urządzenie lub zwierzęta, które mogą spowodować uszkodzenie ciała człowieka. Zdrowy rozsądek, wiedza i Państwa doświadczenie sprawią, że zauważycie zagrożenie. Warto tylko dokonać przeglądu podczas codziennych prac w gospodarstwie i rozprawić się z zagrożeniem w krótkim czasie od zauważenia. Należy chronić siebie i bliskich przed ryzykiem wypadku, urazem ciała lub utratą zdrowia.

W tym roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach, obejmującej zakresem działania 8 gmin - zgłoszono 21 wypadków przy pracy rolniczej i 2 choroby zawodowe w związku z rozpoznaniem boreliozy.

Były to głównie zdarzenia, spowodowane nie używaniem odpowiedniego obuwia roboczego, złym stanem nawierzchni podwórza, ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie (śliskie, grząskie i nierówne), niewłaściwym stanem technicznym drabin (brakiem zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem), ale też nieprawidłowym sposobem wychodzenia z ciągnika rolniczego, niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie ruchomych elementów maszyn, niezachowaniem szczególnej ostrożności przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych, wejściem pomiędzy zwierzęta bez uprzedzenia ich np. głosem oraz pośpiech.

Przypominamy zatem, aby w miarę możliwości organizować pracę w gospodarstwie w sposób, zapewniający bezpieczeństwo jej wykonywania - w odpowiednim tempie, bez pośpiechu, szczególnie w warunkach spiętrzenia prac, co wymaga zwiększonego wysiłku i koncentracji uwagi.

Oto kilka ważnych zaleceń prewencyjnych z zakresu dobrych praktyk bhp. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadku należy:

  1. dbać o ład i porządek w obrębie podwórzy, ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie, w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych, utwardzić nawierzchnię podłoża, organizując odpowiednie przejścia i dojścia, nie zastawione zbędnymi przedmiotami - wskazane oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej;
  2. stosować obuwie robocze, odpowiednie do warunków i rodzaju wykonywanej pracy - sznurowane, za kostkę, z protektorem, dopasowane do rozmiaru stopy;
  3. używać drabin na pewnym podłożu - stabilnych i zabezpieczonych, odpowiednio wytrzymałych na przewidywane obciążenie;
  4. zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (po wyłączeniu zasilania), bezwzględnie unikać manipulowania rękoma w strefie ruchomych elementów roboczych maszyn i urządzeń;
  5. wychodzić z ciągnika zawsze przodem ciała do koła kierownicy;
  6. przyjąć odpowiednią postawę ciała w momencie podnoszenia ładunków - zgięte nogi, proste plecy; przy transporcie ręcznym zaleca się używanie sprzętu pomocniczego typu wózki, taczki itp., co pozwoli wyeliminować nadmierne obciążenia układu mięśniowo — szkieletowego;
  7. mieć na uwadze niebezpieczne zachowania zwierząt gospodarskich, zmieniające się w różnych ich stanach fizjologicznych - nawet spokojne zwierzę, gdy w otoczeniu pojawi się nowy czynnik np. inne zwierzę lub nieznana osoba może niespodziewanie i nieprzyjemnie zaskoczyć. Nie wolno dotykać zwierząt gwałtownie. Przy podchodzeniu należy spokojnie się do nich odezwać.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.krus.gov.pl.

 

Opracowała: Barbara Ziółko

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev