Branice tu zaczyna się Polska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach od 15 sierpnia 2017 roku przyjmuje oświadczenia kwalifikujące rodziny z terenu gminy Branice do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, OPS w Branicach realizować będzie cykliczne działania towarzyszące takie jak: warsztaty edukacji ekonomicznej, kulinarne, dietetyczne oraz programy o niemarnowaniu żywności. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: 1268 dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 dla osoby w rodzinie, na podstawie oświadczenia złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.


 

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 488 osób.

Dalszych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach urzędowania OPS:

Poniedziałek: 7.00 – 17.00.

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.30.


 

Aneta Kuziora
Kierownik OPS Branice

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev