Branice tu zaczyna się Polska

23-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-7.2011)

Branice, dnia 23.01.2012r.

Nr OŚ.6220.3-7.2011

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 30 marca 2012r.

 

Z up. Wójta
Małgorzata Marchel
Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

  1. Mirosław Moraś
    ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev