Branice tu zaczyna się Polska

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 39 roku życia z województwa opolskiego”

Jeśli skończyłeś 30 lat, jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
 i poszukujesz pracy – zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego.

 

Do projektu zapraszamy 125 osób z całego terenu województwa opolskiego, w szczególności zaś osoby z powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego oraz gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

W ramach projektu oferujemy indywidualne wsparcie doradcze (doradcy zawodowego/trenera pracy i psychologa), indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy, kursy zawodowe (zapewniamy stypendium szkoleniowe)dedykowane dla wszystkich uczestników projektu oraz staże (przewidziane są dla 25 osób, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają małe doświadczenie zawodowe; gwarantujemy badanie lekarskie i stypendium stażowe).

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz pokrywamy koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną!

Zapraszamy kobiety i mężczyzn – osoby nieaktywne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zarejestrowane w urzędach pracy, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, kobiety będące na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, osoby na urlopie rodzicielskim, osoby posiadające gospodarstwo poniżej 2 ha.

 

www.opolskiecentrum.kompass-consulting.pl

https://www.facebook.com/opolskiecentrumedukacji/

 

Zapraszamy do kontaktu!

Biuro projektu:

„Błękitna Wstęga”

ul. Horoszkiewicza 6/B 113

45-301 Opole

 

Krzysztof Kudła – koordynator projektu, tel. 501 858 052, e-mail:

Marta Zdybek – spec. ds. projektów, tel. 789 317 322, e-mail:

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev