Branice tu zaczyna się Polska

Przykazania bezpiecznego rolnika

Przykazania bezpiecznego rolnika

Za oknem szaro, dzień coraz krótszy. Stajemy się bardziej ospali, nieuważni, a wszystkie obowiązki wynikające ze specyfiki pracy rolnika trzeba realizować codziennie. Pamiętajmy zatem o prostych i wydawałoby się oczywistych zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. To zagwarantuje nam, że najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzimy w gronie rodzinnym i zawsze będziemy cieszyć się zdrowiem ku radości naszej i naszych bliskich.

W  2017 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach zgłoszono  39   zdarzeń wypadkowych.  Dużą część z nich stanowią upadki, głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej nawierzchni. Upadkom można jednak skutecznie zapobiegać. Najważniejsza jest świadomość określonych niebezpieczeństw. Aby mogła skutecznie  wpłynąć na konkretne postępowanie konieczne jest posiadanie określonej wiedzy.

Rolniku ! Możesz zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, a tym samym uchronić się przed dotkliwymi urazami ciała i skutkami tych urazów:

  • stosuj obuwie i ubranie robocze odpowiednie do rodzaju wykonywanej czynności,
  • zadbaj o ład i porządek, a zwłaszcza stan techniczny i czystość ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie – odśnieżaj, posypuj piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne, usuwaj błoto i zanieczyszczenia,
  • zwróć uwagę, aby w przejściach nie było zbędnych przedmiotów, o które łatwo się potknąć,
  • wysiadaj z ciągnika rolniczego zawsze przodem ciała do koła kierownicy,  trzymając się uchwytów,
  • utrzymuj w czystości stopnie schodów, oświetl je i wyposaż w barierki i poręcze – to ważne,   
  • podczas schodzenia i wchodzenia na maszyny i urządzenia rolnicze korzystaj z drabinki,
  • używaj drabin atestowanych, wyposażonych w zabezpieczenia przed przechyłem i osunięciem,
  • odpowiednio zabezpieczaj barierkami: podesty, pomosty, otwory oraz włazy stropowe i ścienne,
  • oznakuj wysokie progi,
  • dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do udziału w szkoleniach, organizowanych przez Placówkę Terenową KRUS w Głubczycach, połączonych z pokazami udzielania I pomocy i pokazami środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. Sprawdź zapowiedzi wydarzeń prewencyjnych w kalendarzu na www.krus.gov.pl.

Promujemy kulturę pracy, zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.

                                

 

 

Barbara Ziółko

Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev