Branice tu zaczyna się Polska

Dotacje unijne na założenie własnej firmy - projekt "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

 

DOTACJE unijne na założenie własnej firmy

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o naborze do projektu:

„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”,

w ramach którego można otrzymać do 37 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie 100 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki środkom na założenie działalności gospodarczej. W ramach II naboru poszukujemy beneficjentów projektu. W ramach wsparcia na tworzenie działalności gospodarczej oferujemy nawet 37 000 zł wyłącznie dla osób zamieszkujących gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym wszystkich Uczestników Projektu. Uczestnicy uzyskają wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej, w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego oraz dodatkowo w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach Projektu Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o:

  • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w 6 comiesięcznych transzach w kwocie do 1.000,00 zł,
  • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w kolejnych 6 comiesięcznych transzach do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

Działalność gospodarcza w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

Wszyscy kandydaci muszą być osobami w wieku powyżej 29 roku życia (za osoby, powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończony 30 rok życia tj. od dnia 30 urodzin) i być osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
  • migranci powrotni i imigranci.

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie: http://inkubatorkluczbork.pl/, ostateczny termin zgłoszeń to 28.02.2018 roku.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:www.inkubatorkluczbork.pl

Kontakt do Biura projektu: tel. 77 412 91 13, kom. 793 815 869

Projekt realizuje Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości iw partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev