Branice tu zaczyna się Polska

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu - bezpłatne szkolenia

 

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na kursy:

 

 • Montażysta
  rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  Łącznie 88 godz. kursu:
  Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).Po pozytywnie zaliczonym egzaminie Uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

 

 • Magazynier
  z obsługą wózków jezdniowych
  Łącznie 150 godz. kursu:
  W tym moduł – magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł – obsługa wózków jezdniowych
  Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie operatora wózka (zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT). Uprawnienia ważne bezterminowo.

 

 • Elektryk
  szkolenie na uprawnienia elektryczne, świadectwo kwalifikacji E gr. 1
  Łącznie 140 godz. kursu:
  Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

 

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym / piątki (po południu) i soboty (rano)

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek-catering

 

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe  zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku pracy).  Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), szczególnie z obszarów wiejskich.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

ul. Małopolska 18; 45-301 Opole, budynek H, lok. 9-10

Tel. 77/400 33 14, 77/400 33 00, +48 607 601 637, fax. 77/ 400 33 01, 
;

www.wzdz.opole.pl

 

 

 

PDFWZDZ - 3 kursy Nowe kwalifikacje-wiekszemozliwosci.pdf (332,15KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev