Branice tu zaczyna się Polska

Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - nabory wniosków

LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" informuje, że od 01.03.2018r. do 16.03.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 

Ogłoszenie nr 1/2018  z dnia 14.02.2018r.
II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwijaniu działalności gospodarczej

 

 

Ogłoszenie nr 2/2018 z dnia 14.02.2018r.
I.1.1. Zachowane materialnie dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja

 

 

Ogłoszenie nr 3/2018  z dnia 14.02.2018r.
II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

 

 

Ogłoszenie nr 4/2018 z dnia 14.02.2018r.
I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

 

 

Ogłoszenie nr 5/2018 z dnia 14.02.2018r.
I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

 

 

Ogłoszenie nr 6/2018 z dnia 14.02.2018r.
I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kultu-ralnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev