Branice tu zaczyna się Polska

19-07-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-8.2012)

Branice, dnia 19.07.2012r.

Nr OŚ.6220.2-8.2012

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

  

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie dwóch miesięcy od otrzymana raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Otrzymują:

  1. Joachim Koch
    ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki
  2. Gospodarstwo Rolne Michałkowice Matejka sp. j.
    ul. Ks. Rudzkiego 7, 45-631 Opole
  3. a/a

 

  

Postanowienie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev