Branice tu zaczyna się Polska

X edycja konkursu „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”

X EDYCJA KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU  KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

  1. Prace  naukowe (m.  in.  prace  doktorskie),  popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.  

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.  Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na  rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul.  Gombrowicza  19,  01-682  Warszawa. 

Dodatkowych  informacji  na  temat  konkursu  udziela: Sylwia  Konopacka-Bąk,  e-mail:  konkurs@fdpa.org.pl    tel.  695116110;  22 864  03  90;  fax  22 864  03  61. Informacje  na  temat poprzednich  edycji  konkursu,  Kapituły  Konkursowej  i  laureatów  można  znaleźć  na  stronie  internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

PDFregulamin_konkursu_Polska_Wieś_X.pdf (501,98KB)

PDFkarta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_X.pdf (588,25KB)

PDFogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_X.pdf (292,17KB)

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev