Branice tu zaczyna się Polska

Zapraszenie do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

                                                                                                                                                                          24.04. 2018r.

                                                                                                                                                        

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym p.n „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie lokalnych działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenia mają na celu:

 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej  retencji i ochrony bioróżnorodności,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowali społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników,  doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Zaplanowano  2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia, odbywające się na terenie województwa opolskiego.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2018r. na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego / zakwaterowanie gmina Lubsza – dokładny adres zostanie podany uczestnikom szkolenia/,   II zjazd szkoleniowy odbędzie się pod koniec czerwca lub na początku września. W trakcie szkoleń przewidziane są objazdy terenowe.

Główna tematyka cyklu szkoleniowego:

 • Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny, prognozy oraz wpływ zmian klimatu na różne sektory w tym gospodarkę wodną, środowisko przyrodnicze,
 • Adaptacja do zmian klimatu – podstawowe pojęcia: adaptacja, ekspozycja, wrażliwość, presja, bioróżnorodność, retencja,
 • Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność w tym na siedliska i gatunki,
 • Adaptacja poprzez zwiększanie potencjału retencyjnego,
 • Objazd terenowy – dobre praktyki adaptacji poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności w terenie, retencja dolinowa, na obszarach rolniczych, retencja w lasach,
 • Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, planowanie regionalne,  plany adaptacji do zmian klimatu w gminach,
 • Zmiany w organizacji  i zakresie kompetencji systemu gospodarowania wodami w Polsce (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
 •  Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu, poprzez tworzenie  zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych i na obszarach wiejskich,
 • Praktyka działań adaptacyjnych w gminach –  wykorzystanie  małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności /m.inn poprzez zadrzewianie + korytarze ekologiczne + zwiększanie potencjału retencyjnego/ planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska, zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych, 
 • Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności,
 • Mobilizowanie mieszkańców do działań adaptacyjnych  na poziomie lokalnym,
 • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej.

 

Uczestnicy będą mogli korzystać z wiedzy trenerów prowadzących szkolenie oraz szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych  przygotowanych w ramach projektu w tym poradnika, pakietu edukacyjnego, plakatów i broszur.

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres do dnia 14 maja 2018, tel.76 86 294 30.

Pytania dotyczące szkolenia oraz projektu można kierować na , tel.600 276 829.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Współdziałanie środowiska na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW.

 

DOCZgłoszenie na szkolenie 17-19.05 Opolskie.doc (221,00KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev