Branice tu zaczyna się Polska

25-09-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-6.2013)

Branice, dnia 25.09.2013r.

Nr OŚ.6220.2-6.2013

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie”
 

           

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 listopada 2013r.

Otrzymują

  1. Strony postępowania wg. wykazu w aktach sprawy
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Włodzienin
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev