Branice tu zaczyna się Polska

Program „Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” 300+

 

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł. jednorazowo to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach,
ul. Główna 61 oraz ze strony internetowej www.ops.branice.pl, www.mpips.gov.pl.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

UWAGA! Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku!

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej, uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, a także dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do OPS w celu uniknięcia powstania nienależnie pobranego świadczenia.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach (pok. nr 3) lub pod numerem tel. 798 171 410.

 

 

 

Aneta Kuziora

Kierownik OPS Branice

 

 

PDFDobry Start ulotka.pdf (1,27MB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev