Branice tu zaczyna się Polska

Druki do pobrania

 

Referat - Organizacyjno-Prawny

Wniosek ogólny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej gminnej w celu umieszczenia innego obiektu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej gminnej w celu ustawienia stanowiska handlowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
Wniosek o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia/wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Branice

 

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej

Protokół zmiany właściciela nieruchomości
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Umowa o zaopatrzenie w wodę 
Umowa na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev