Branice tu zaczyna się Polska

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - wyłożenie do publicznego wglądu

Informujemy, że Gmina Branice przystąpiła do opracowania wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz zawiadamiamy o wyłożeniu wzmiankowanego projektu do publicznego wglądu, które odbywać się będzie w dniach od 25.09.2018 roku do 23.10.2018 roku, w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Materiały dotyczące projektu studium zamieszczamy także pod poniższym linkiem.

https://www.dropbox.com/sh/h8l1gfobg30k7et/AADizQLvE85gIM6BMtZC1lBea?dl=0

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, w sali konferencyjnej, w dniu 15.10.2018 r., o godz. 15:00.

Uwagi można składać na piśmie do Wójta Gminy Branice na adres: Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, e_mail: ug@branice.pl z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 roku.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev