Branice tu zaczyna się Polska

WFOŚiGW w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem  Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z  istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne:

  • posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku;
  • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 lub w wersji elektronicznej.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze oraz w  zakładce „Czyste powietrze portal”.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev