Branice tu zaczyna się Polska

Informacja dla mieszkańców Branic w związku ze zbliżającym sie zakończeniem robót kanalizacyjnych

Szanowni Mieszkańcy Branic

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem robót kanalizacyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branice”, zwracam się do tych właścicieli nieruchomości na terenie Branic, a także przedsiębiorców (instytucji) którzy wybudowali przyłącza sanitarne we własnym zakresie i korzystają z nowo wybudowanej sieci sanitarnej, a nie zgłosili tego faktu do Urzędu Gminy do tej pory, o niezwłoczne zawarcie umowy na odbiór ścieków z Samorządowym Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Branicach (SZBGK w Branicach).

Na potwierdzenie wykonania przyłącza, do wniosku o przyłączenie do sieci należy załączyć mapę z naniesioną przez geodetę trasą odprowadzenia ścieków z budynku.

W przypadku Mieszkańców, których nieruchomości zostały podłączone do nowo wybudowanej sieci sanitarnej przez Wykonawcę w/w inwestycji (f. DROBUD), proszeni są o niezwłoczne zawarcie umowy na odbiór ścieków z Samorządowym Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Branicach (SZBGK w Branicach).

W przypadku Mieszkańców budynków nowo skanalizowanych, gdzie administratorem są wspólnoty zobowiązuje się zarządców wspólnot do niezwłocznego podpisania umów z SZBGK w Branicach.

Zaznaczam także, że SZBGK, w sytuacji stwierdzenia nielegalnego odprowadzania ścieków lub wykonania przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa, może zamknąć takie przyłącze!

Przypominam również o zakazie wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej pod rygorem ograniczenia wolności lub grzywny wymierzanej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia na podstawie art. 28 ust. 4a ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Jednocześnie, z tego miejsca pragnę Państwu podziękować za okazałą cierpliwość i wyrozumiałość w związku z napotkanymi uciążliwościami podczas prowadzonych inwestycji rozbudowy infrastruktury naszej małej ojczyzny, mającej za cel należyte funkcjonowanie nas wszystkich.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev