Branice tu zaczyna się Polska

Projekt „Wykorzystaj swoją szansą"

Navigator International Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

 

w związku z realizacją projektu „Wykorzystaj swoją szansą" przesyłamy do Państwa plakat w formie elektronicznej i zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań.

Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu będziemy mieli szansę zaktywizować osoby najbardziej potrzebujących naszego wsparcia, czyli przede wszystkim tych, którzy aktualnie są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo.

Poniżej szczegółowe informacje odnośnie projektu:

Od 01.02.2019r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Opolskiego realizację projektu „Wykorzystaj swoją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 72 osób (44 kobiety) w wieku od 30 roku życia. Projekt jest skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub/i pracujących lub/i uczących się na terenie powiatów województwa opolskiego głubczyckiego,  kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, prudnickiego.

Grupę docelową stanowią:

1)  Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia, w tym
zwłaszcza:

a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby w wieku 50 lat i więcej,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.

2)  Osoby pracujące w wieku od 30 roku życia:

a) zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,
b) zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
c) osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
d) migranci powrotni i imigranci,
e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;

- wsparcia tj.:

  • IDENTYFIKACJĘ POTRZEB DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA;
  • INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE;
  • GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE;
  • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną - bezpłatne podejście do egzaminu;
  • POŚREDNICTWO PRACY;
  • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy dla  osób  bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo;

- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;

- catering podczas szkoleń i grupowego poradnictwa;

- materiały szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu;

- stypendium szkoleniowe;

- stypendium stażowe;

- pomoc w znalezieniu pracy;

- zwrot kosztów opieki dla wybranych osób, które sprawują piczę nad dzieckiem/dziećmi oraz osobami
zależnymi;

- wynagrodzenie dla 18 opiekunów stażystów.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 6 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.02.2019r. - 31.12.2019r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:

nr telefonu: 514 430 964, e-mail:

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: https://www.navigator-szkolenia.eu/wykorzystaj-swoja-szanse/.

 

PDFProjekt - Wykorzystaj Swoją Szansę.pdf (271,82KB)

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev