Branice tu zaczyna się Polska

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o zasięgu krajowym:

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkursu Plastycznego dla Dzieci

 

Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę będą :

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

 

 

 

Zapraszamy również do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi.

Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

 • I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej
 • II grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Każdy etap konkursu będzie zakończony uroczystym podsumowaniem, podczas którego wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku OR KRUS w Opolu oraz liczne grono sponsorów ufundowało dla dzieci m.in. nagrody w postaci zegarków, smartwatchów, sprzętu sportowego oraz książek.

Bardzo ciekawą nagrodą, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród laureatów konkursu, były warsztaty plastyczne zorganizowane przez Państwową Szkołę Plastyczną w Opolu z zakresu fotografii, tkaniny artystycznej oraz ceramiki.

 

Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych.

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS do dnia 29.03.2019 r. wraz z załączonym aktualnym Formularzem zgłoszeniowym.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www.krus.gov.pl.

        

        

Opracowanie:

Ewelina Nowek
Specjalista
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach!

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev