Branice tu zaczyna się Polska

Apel do mieszkańców - Toaleta to nie śmietnik

 

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK!!!

W związku z koniecznością wielokrotnych interwencji służb Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Branice, w celu usunięcia zatorów na kanalizacji sanitarnej oraz awarii na przepompowniach ścieków, spowodowanych elementami, które nigdy nie powinny trafić do kanału apeluję o nie wrzucanie do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych, m.in. takich jak: artykuły higieniczne (wata, pieluchy, podpaski, patyczki do czyszczenia uszu) szkło, plastik, metal itd.!

Jest to nie tylko zły zwyczaj, ale to jawne łamanie prawa!

Zgodnie z artykułem 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018 poz. 1152):

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, m.in.:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek.”

Jednocześnie informuję, że służby wodociągowo-kanalizacyjne mogą zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa!

Odpady stałe powinny trafiać do kosza na śmieci! Jak pokazuje doświadczenie służb SZBGK Branice zdecydowana większość awarii na sieci kanalizacyjnej jest powodowana nie przez uszkodzenia sprzętu, urządzeń a przez nieprawidłowe korzystanie przez użytkowników z tego jakże wygodnego sposobu odprowadzania ścieków, jakim jest kanalizacja. Skutkiem lekkomyślności części użytkowników oprócz niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych na usunięcie awarii jest również wybijanie ścieków w ogródkach i piwnicach.

Zachęcamy do chwili refleksji nad tym co wrzucamy do kanalizacji. Pamiętajmy także o sąsiadach, którzy będą wdzięczni za właściwe korzystanie z kanalizacji i nie zalewanie ściekami ich piwnic…

Dlatego też pamiętajmy - toaleta to nie śmietnik!

Nie wrzucajmy do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych!

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev