Branice tu zaczyna się Polska

11-02-2013r. - Informacja o wyniku przetargu (Nr ROL.6840.100.1.2013 )

Branice, dnia 11.02.2013 r.

Nr ROL.6840.100.1.2013 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 31.01.2013 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży na własność działki niezabudowanej nr 346/7 o pow. 0.0154 ha, położonej w Branicach, w środkowej części Branic w sąsiedztwie stacji benzynowej, obiektów użytkowych i zabudowy mieszkalnej, karta mapy 5, opisana jest w KW OP1G/00021372/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycah jako własność Gminy Branice. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną występuje w drodze gminnej przylegającej do działki. Działka ma kształt czworokąta o prostych granicach. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Branice działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
  2. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki w I przetargu wynosiła: 3.080,00 zł.
  4. Działka Nr 346/7 o pow. 0.0154 ha położona w Branicach została sprzedana za kwotę 3.837,60 złoty brutto.
  5. Nabywcą w/w nieruchomości został Pan/i Krystian Jamrozik zam. Branice, ul. Żymierskiego 62.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni, tj. do 18 lutego 2013 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Pączko

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev