Branice tu zaczyna się Polska

Wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 roku!

Wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 roku!

Skąd ta podwyżka?

Do końca czerwca 2019 r. gmina Branice płaci za wywóz odpadów komunalnych Firmie NAPRZÓD z Rydułtowy kwotę 68 324,53zł brutto miesięcznie. Od lipca 2019 roku będziemy płacić Firmie NAPRZÓD z Rydułtowy kwotę 96 309,68zł brutto miesięcznie – czyli o ok. 40% więcej.

Zmiana stawki opłaty za odpady nie rodzi obowiązku składania nowych deklaracji.

Zasadnicze przyczyny podwyżki opłat są niezależne od gminy. Trudno bowiem obarczać ją odpowiedzialnością za wzrost cen za składowanie odpadów, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Główne powody, które miały wpływ na zmianę stawki opłaty za odpady:

  1. wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowisku ze 120 zł za tonę w 2017 roku do 220 zł za tonę w 2019 roku oraz do 270 zł za tonę w 2020 roku (wzrosty odpowiednio o 83% i 125%);
  2. wzrost kosztów osobowych m.in. wzrost płacy minimalnej w ciągu 3 lat o 21,6%. Ponadto brak chętnych do pracy jako ładowacza, powoduje konieczność dalszych podwyżek wynagrodzenia;
  3. rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy, likwidacją przydomowych kompostowników.
  4. brak segregacji odpadów przez mieszkańców

 

A oto nowe stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr X/95/19 z dnia 11.06.2019r.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

§ 3.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne gromadzone nie są w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 350,00 zł;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 700,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 1170,00 zł;

6) o pojemności kp- 7 – w wysokości 1300,00 zł.

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 3120,00 zł;

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne segregowane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 27,00 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 175,00 zł;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 350,00 zł;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 585,00 zł;

6) o pojemności kp-7 – w wysokości 650,00 zł;

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 1560,00 zł;

8) worek o pojemności 120 l – w wysokości 1,00 zł.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev