Branice tu zaczyna się Polska

21-10-2013r. - Ogłoszenie (Nr OŚ-5575/1/10/2013)

Branice dnia 21.10.2013r. 

Nr OŚ-5575/1/10/2013

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 20, fax 077/4868230

ogłasza
procedurę udzielenia zamówienia publicznego

Na wykonanie: "AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2013/2014r URZĄD GMINY W BRANICACH"

Zakres prac obejmuje:

- odśnieżanie dróg należących do Gminy Branice 30,100 km. Utrzymanych w V-standardzie

- posypywanie piaskiem dróg oraz poboczy

 

Termin wykonania – od 04.11.2013r. do 30.03.2014r. w ilości i zakresie uzależnionym od warunków atmosferycznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Technicznej zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych(wariantowych)

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

Oferty należy składać w terminie do do 04.11.2013r. godz 11.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2013r.o godz.12.00 w sali nr 12 (sala konferencyjna).

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pana Zdzisława Lichtorowicz insp. d/s OŚ i BHP pokój nr.1.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Załączniki:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev