Branice tu zaczyna się Polska

Śląski Oddział Straży Granicznej informuje o pracach terenowych na linii polsko-czeskiej granicy państwowej

Racibórz, dnia 02.07.2019r.

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w
Raciborzu

ŚL-WG-SKW.0854.3.2019                                                    

 

Urząd Gminy w Branicach

Szanowny Panie Wójcie,

 

uprzejmie informuję, że w terminie do dnia 29.11.2019r. będą wykonywane prace terenowe na linii polsko-czeskiej granicy państwowej.

Zakres prac obejmował będzie odnowienie znaków granicznych oraz ich geodezyjne pomiary.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum przedsiębiorców:

  1. Paweł Matula - lider konsorcjum (Przedmieście Czudeckle 371B, 38-120 Czudec,
    tel. 693 350 786),
  2. Firma Geodezyjna MGEO (Lutcza 816a, 38-112 Lutcza).

W przypadku pytań dotyczących powyższego zagadnienia proszę kontaktować się z Placówką Straży Granicznej w Opolu (tel. 77 451 38 45, 77 451 38 20).

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych.

 

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Granicznego
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
w Raciborzu

ppłk SG Zbigniew Gajek

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev