Branice tu zaczyna się Polska

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej - prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019r.

Warszawa, 19 lipca 2019 r.

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ nr 1/2019

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019r. na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (cześć połudnlowo-wschodnia}, śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (cześć północno-zachodnla), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnla).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wyżej wymienionych obszarach. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/11643-ostrzezenie-sluzby-hydrogeologicznej-1-2019.html

DYREKTOR
Państwowego Inslyutu geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

dr Agnieszka Wójcik

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev