Branice tu zaczyna się Polska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

W sprawie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

więcej:
PDFŚwiadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.pdf (111,63KB)

 


 

Ważne dla rolników wyjeżdżających do pracy (poza granicami Polski – obszar Unii Europejskiej)

 

Zasady na jakich od 1 maja 2010r. odbywa się ustalanie ustawodawstwa właściwego zostały zapisane w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

- nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- nr 987/2009, nr 883/2004 z dnia 16 września 2009r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rolnik (domownik) , który podczas czasowego wykonywania działalności w innym państwie UE, spełnia warunki do zastosowania polskiego ustawodawstwa, powinien wystąpić do KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego z wnioskiem o wydanie formularza A1 w przypadku:

- podejmowania za granicą działalności na własny rachunek podobnej do działalności prowadzonej w Polsce,

- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami,

- prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej poza jej granicami,

- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą.

 

więcej:
PDFWażne dla rolników wyjeżdżających do pracy.pdf (68,29KB)

 


 

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. od dnia 01 września 2019 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi
    3 387 zł 50 gr.

  • 130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi 6 291 zł 10 gr.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev