Branice tu zaczyna się Polska

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego.

W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki (0,175%) na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego).

Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi  10,4 mln zł.

W związku z powyższym,  zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwość zamieszczenia informacji o Naszym projekcie w Państwa Urzędach, by jak największa grupa osób mogła dowiedzieć o możliwym wsparciu z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Finansowanie jakie mogą pozyskać osoby zainteresowane , zapewne przyczyni się  do rozwoju regionalnego Państwa gminy.

 

Link do projektu:

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1-2-3-4

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev