Branice tu zaczyna się Polska

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie Głubczyckim

Starosta powiatu głubczyckiego podaje do wiadomości aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego

PDFlista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnych-na-terenie-powiatu-glubczyckiego.pdf (480,57KB)

Lp.

Nazwa
jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Poradnictwo
rodzinne

ul. Sobieskiego 5a, 48- 100 Głubczyce

tel. 77/485 87 73
fax 77 / 485 87 73
wew. 23

poniedziałek -piątek 700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

2

NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień, Głubczyce

Pomoc osobom
uzależnionym, rodzinom, ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc

ul. Sienkiewicza 1, Głubczyce, 48- 100

tel. 77/485 01 94

Poniedziałek 1600-2000
Wtorek i czwartek
1600-2000

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

3

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Głubczycach

Poradnictwo
psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne

ul. Raciborska 17, Głubczyce, 48- 100

tel. 77/485 29 95
e-maił:

poniedziałek-piątek 700- 1500

Dzieci i młodzież ucząca się, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

4

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół działań interdyscyplinarnych
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu

ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce

tel. 77/485 08 17

poniedziałek
700- 500
wtorek 1200-2000 środa - piątek
700- 1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

5

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zapewnienie przepływu informacji

ul.Kochanowskiego 15,
48-100 Głubczyce

w godz. pracy:
730-1530
tel. 77/405 36 60
fax 77/405 36 61
po godz. pracy i w dni wolne
tel. kom. 722 392 885

Całą dobę

Świadek zdarzenia
kryzysowego, osoba poszukująca informacji dot. zarządzenia kryzysowego

6

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głubczycach

Pomoc
społeczna

ul. Pocztowa 6 A, 48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 29 22,
77 485 85 15,
Fax. 77 485 29 22 wew. 37
email:

poniedziałek
730 do 1600
wtorek - czwartek od 730 do 1530
piątek
730 do 1500

Mieszkańcy gminy
Głubczyce

7

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

Pomoc
społeczna

ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów

Tel. 77/403 69 36
77/403 69 37
Fax: 77/47 11 081
e-mail :

poniedziałki
700 do 1600
wtorek - czwartek 700 do 1500
piątek
700 do 1400

Mieszkańcy gminy
Baborów

8

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach

Pomoc
społeczna

ul. Główna 61, (budynek policji) 48-140 Branice

tel/fax. 77486 00 60
tel. 798 164 605
Kierownik tel. 781 970 500 e-mail:

poniedziałek
730 do 1700
wtorek - czwartek od 730 do 1530 piątek
730 do 1400

Mieszkańcy gminy
Branice

9

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kietrzu

Pomoc
społeczna

ul Wojska Polskiego 29, 48-130 Kietrz

tel. 77/485 45 02 www.mops.kietrz.pl

poniedziałek
730 do 1700
wtorek - czwartek od 730 do 1530 piątek
730 do 1400

Mieszkańcy gminy
Kietrz

10

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Głubczyce

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce

77/ 485 08 60
lub
tel. 77/ 485 97 87
e-mail:

Komisja:
wtorek: 1500-1700
środa: 1000-1200
piątek: 1000-1200

Mieszkańcy gminy
Głubczyce

11

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

 

 

 

Według
potrzeb

13

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Poradnictwo konsumenckie

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

tel. 77/405 36 70

Środa 1100-1530

Prawo konsumenckie

14

Powiatowy Urząd Pracy

Dla osób poszukujących pracy

ul. Pocztowa 6, 48-100 Głubczyce

tel: (77) 485-20-37, 485-85-37
fax: (77) 485-87-60
email:

poniedziałek
-piątek

730-1530

Według potrzeb

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 • Państwowa Inspekcja Pracy - 801 002 006
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 22/560 16 00
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 392 976
 • Krajowa Informacja Podatkowa - 801 055 055
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - 800 676 676
 • Rzecznik Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • Rzecznik Praw Pacjenta - 800 190 590
 • Infolinia Konsumencka - 801 440 220
 • Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111
 • Centrum Praw Kobiet - 600 07 07 17
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" - 801 120 002
 • Anonimowi Alkoholicy - 801 033 242
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania - 801 19 99 90
 • Telefon Zaufania dla Osób starszych - 22/ 635 09 54
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego /pomoc dla osób starszych, bezdomnych/ - 801 165 320

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2019 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Głubczyckim realizowana jest w dwóch punktach, 4 godziny dziennie:

PDFHarmonogram-pracy-w-punktach-nieodpłatnej-pomocy-prawnej - 2019.pdf (222,80KB)

I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 5a,

Dni i godziny udzielania porad:

PONIEDZIAŁEK

8.30-12.30

WTOREK

8.30-12.30

ŚRODA

8.00-12.00

CZWARTEK

11.00-15.00

PIĄTEK

11.00-15.00

 

II. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul 3 Maja 1,

Dni i godziny udzielania porad:

PONIEDZIAŁEK

13.00-17.00

WTOREK

8.00-12.00

ŚRODA

8.00-12.00

CZWARTEK

8.00-12.00

PIĄTEK

10.00-14-00

 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 77 405 36 60.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev