Branice tu zaczyna się Polska

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”

W odpowiedzi na narastający problem suszy i jej skutków, Izba Rolnicza w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo- informacyjne pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole).

Plan spotkania:

  1. Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych gości- Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu
  2. Podsumowanie suszy w roku 2019 oraz omówienie zasad szacowania strat w roku 2020- Adrian Czubak Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża – Swoboda Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
  3. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych– w obszarze nawadniania w gospodarstwie- Jolanta Bińczycka Opolski Oddział Regionalny ARiMR
  4. Bilans wypłaconej pomocy suszowej za rok 2019 oraz omówienie problemów związanych z obsługą wniosków o pomoc suszową- Agnieszka Gul Opolski Oddział Regionalny ARiMR
  5. Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych na inwestycje dotyczące nawadniania w rolnictwie- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole
  6. Przedstawienie planu przeciwdziałania skutkom suszy- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole
  7. Ubezpieczenia rolnicze jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Paweł Warunek TUW w Opolu

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 14 lutego br.
na adres e-mail:
lub telefonicznie pod nr tel. 77 457 23 27

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev