Branice tu zaczyna się Polska

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zgłaszanie kandydatów

Opole, dnia 20 lutego 2020 roku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DZD-II.922.1.2020.AS

 

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie

według rozdzielnika

Marszałek Województwa Opolskiego, działając na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych {Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Rada działa przy Marszałku Województwa jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) oraz działające na terenie województwa opolskiego organizacje pozarządowe.

W załączeniu przesyłam przykładowy wzór formularza zgłoszeniowego, na którym można dokonać zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w terminie do 19 marca 2020 r.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród organizacji pozarządowych oraz fundacji, działających na terenie Państwa Gminy.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Aldona Stahlberger, pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel: 77 44 82 165, e-mail: .

 

Z poważaniem

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek

 

DOCXPrzykładowy wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka WSRdsON.docx (17,41KB)

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev