Branice tu zaczyna się Polska

Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" - 2020

Branice, dnia 03.03.2020r.

 

UWAGA!!!  AZBEST 2020 ROK
Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 

od 4 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice od 4 marca 2020 roku do 27 marca  2020 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

- data wpływu do Urzędu Gminy Branice  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Referacie Budownictwa Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Branicach w pok. nr 4 (parter).

 

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod tel. 77-4868250 wew. 34.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki

PDFZałącznik - wniosek.pdf (233,42KB)
ODTZałącznik - wniosek.odt (30,54KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev