Branice tu zaczyna się Polska

KRUS - Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

 

 

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Dbasz o bezpieczeństwo – dbasz o zdrowie i życie

 

Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji. Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu KRUS zachęca by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy do wykonania w gospodarstwie tzw. list kontrolnych, a także do skorzystania z bogatej oferty publikacji, dostępnych na stronie internetowej Kasy. W materiałach edukacyjnych omówione zostały zasady bezpieczniej pracy oraz sposoby minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku podczas pracy rolniczej oraz chorób zawodowych.

I. ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ – kampania dotycząca zapobiegania upadkom w gospodarstwie rolnym.

„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Zapobieganie im jest kwestią przestrzegania prostych zasad, stosowanie których nie wymaga najczęściej angażowania dużych nakładów finansowych.

 1. Informacje o kampanii: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/upadek_2020.pdf 
 2. Film „Upadek to nie przypadek”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/nagrania/video/Upadek_to_nie_przypadek_KRUS.mp4 
 3. Opracowanie „Stop upadkom! Jak uniknąć potknięć i poślizgnięć?”: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/stop-upadkom-jak-uniknac-potkniec-i-poslizgniec/ 
 4. „Wchodzi rolnik po drabinie” – krótkie omówienie sposobów zapobiegania upadkom z wysokości: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/stop-upadkom-jak-uniknac-potkniec-i-poslizgniec/ 
 5. O upadkach z maszyn i urządzeń rolniczych mowa jest w opracowaniu pt.: „Łatwiej wejść niż zejść – upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych”: „https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2018/Upadki_z_maszyn_ulotka.pdf 
 6. Jedną z istotnych przyczyn upadków jest stosowanie niewłaściwego obuwia roboczego. O tym, jakie powinno być, by odpowiednio chronić można przeczytać w opracowaniu pt.: „Czy warto zainwestować w obuwie robocze?”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Obuwie_robocze_na_str.pdf 
 7. W broszurze: „Upadek to nie przypadek” znajdą Państwo informacje na temat zapobiegania tej grupie wypadków: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Upadek_to_nie_przypadek/Upadek_przypadek_sklad_v8_prev.pdf 
 8. Przydatnym narzędziem do oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie w odniesieniu do zagrożeń upadkami osób jest lista kontrolna: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/Lista_Upadek_2020.pdf

II. MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ – to hasło kolejnej kampanii prewencyjnej Kasy. Odnosi się ona do zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych.

 1. Informacje szczegółowe o kampanii: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/maszyny_2020.pdf 
 2. „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2014/Bezpieczna_obsluga_maszyn.pdf 
 3. Lista kontrolna - ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/lista_kontrolna_maszyny_2020.pdf

III. NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ czyli bezpieczna obsługa zwierząt

Kampania pod tym hasłem dotyczy zapobiegania jednym z najliczniej występujących wypadków zgłaszanych do KRUS – związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Prewencja w tym przypadku wiąże się z przestrzeganiem kilku prostych zasad, takich jak: zapewnienie zwierzętom dobrostanu, poznanie ich behawiorystyki czy właściwe sposoby codziennej obsługi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższych publikacjach:

 1. Informacje o kampanii: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/nie_ryzykujesz_gdy_znasz_i_szanujesz.pdf 
 2. „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” – najważniejsze zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze zwierząt: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury/Bezpieczna_obsluga_zwierzat_prev.pdf  https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczna_obsluga_zwierzat_gospodarskich_3.pdf  https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/ch2011.pdf 
 3. Opracowanie dotyczące zasad bezpiecznej obsługi zwierząt „Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz”: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/dobrze-traktujesz-mniej-ryzykujesz/ 
 4. „Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypacane przez KRUS” – omówienie kwestii chorób przenoszonych przez zwierzęta: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Zakazne_choroby_zawodowe_rolnikow_i_zwiazane_z_nimi_swiadczenia_wyplacane_przez_KRUS.pdf 
 5. „Kleszcze – kłujący temat” – omówienie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/kleszcze-klujacy-temat/ 
 6. Lista kontrolna - ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/Lista_kontrolna_Zwierzeta_2020.pdf

IV. POZYSKIWANIE DREWNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO – o tym jak bezpiecznie zaopatrywać się w drewno przeczytają Państwo w broszurze: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/Bezpieczne_pozyskiwanie_drewna_wersja_ostateczna.pdf 

V. BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH - zbiór zasad chroniących zdrowie i życie podczas tego typu czynności znajdą Państwo w opracowaniu: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2014/Praca_na_wysokosci.pdf 

VI. Stosowanie CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. O tym, jak je zminimalizować można przeczytać w materiale „Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/Bezpieczna_praca_z_chemicznymi_srodkami_ochrony_roslin.pdf 

VII. Jednym z czynników chorobotwórczych jest PYŁ WYSTĘPUJĄCY W ROLNICTWIE. Omówienie tego czynnika znajdą Państwo w opracowaniu: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Pyl_wystepujacy_w_rolnictwie_jest_niebezpieczny_1.pdf 

VIII. O bezpieczeństwie w kontekście ELEKTRYCZNOŚCI można przeczytać w opracowaniu „bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym – porażenie prądem elektrycznym”: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/bezpieczenstwo-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-porazenie-pradem-elektrycznym/ 

IX. PORZĄDEK W OBEJŚCIU pozwala uniknąć wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Warsztat jest miejscem szczególnym, które jeśli jest dobrze zorganizowany, znacznie usprawnia prace z wykorzystaniem narzędzi. Jak zaaranżować bezpieczny warsztat, o tym można przeczytać w opracowaniu „Dobrze zorganizowany warsztat narzędziowy to niezbędne pomieszczenie w każdym gospodarstwie rolnym!”: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/dobrze-zorganizowany-warsztat-narzedziowy-to-niezbedne-pomieszczenie-w-kazdym-gospodarstwie-rolny/ 

Informacje o innych zagrożeniach zdrowia i życia rolnika znajdą Państwo w zakładce Prewencja pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/ 

Data dodania:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev