Branice tu zaczyna się Polska

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wysokiej ponownie otwarty

Informujemy, że Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Wysokiej od 25 kwietnia 2020 roku ponownie został otwarty. Punkt czynny jest w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00

 

PRZYPOMINAMY
Od 1 stycznia 2020r. w Wysokiej (była kotłownia osiedla mieszkaniowego) prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Punkt czynny jest w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

W czasie pandemii należy zachować odpowiednie zasady ostrożności. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gmina Branice po okazaniu potwierdzenia wpłaty za poprzedni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone następujące odpady:

 1. papier i tektura,
 2. szkło,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odzież i tekstylia,
 5. metale,
 6. drewno,
 7. odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 8. odpady zielone,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (muszą być przekazywane kompletne)
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. odpady niebezpieczne przeterminowane leki i chemikalia,
 13. zużyte opony (mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
 14. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg/rok od gospodarstwa domowego),
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev