Branice tu zaczyna się Polska

Powszechny Spis Rolny 2020

 

psr-2020-plakat.jpeg

 

PDFvademecum PSR 2020.pdf (971,72KB)

 

W dniach 1 września - 30 listopada 2020r. będzie prowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

 

Cel realizacji PSR:

 • rzetelne i obiektywne zidentyfikowanie stanu polskiego rolnictwa oraz obserwacja kierunków i zakresu zmian jakie zaszły w rolnictwie od 2010r,
 • wykorzystanie wyników PSR do tworzenia strategii rozwojowych, planów rozwoju obszarów wiejskich i kreowania polityki żywnościowej.

Metody realizacji PSR:

 • samospis internetowy - obowiązkowa metoda (uzup. wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego).

Bezpieczeństwo informacji:

 • dane pozyskane w PSR podlegają tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r.).

W PSR pytania dotyczą:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • zużycia nawozów,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju budynków gospodarskich.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 

SPISUJĄC SIĘ ZYSKUJESZ REALNY WPŁYW NA ZMIANY ZACHODZĄCE W GOSPODARCE ROLNEJ

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev