Branice tu zaczyna się Polska

Powszechny Spis Rolny 2020 - list do mieszkańców Gminy Branice

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Branice

W najbliższym czasie, od 1 września do 30 listopada 2020r. stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat.

Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

W Spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można zrealizować ten obowiązek trzema metodami, tj. poprzez: samospis internetowy, wywiad telefoniczny i wywiad z rachmistrzem terenowym.

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej dostępnej na stronie internetowej GUS.

W tym celu można także skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego w tut. urzędzie gminy.

Jako Wójt Gminy Branice, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie zaufaniem pracownika służb spisowych oraz pełny udział w spisie rolnym.

Tylko Państwa pomoc przy realizacji spisu, przekazanie wyczerpujących i rzetelnych informacji pozwoli na uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzystanie jego wyników do planowania polityki rolnej Polski oraz efektywnego zarządzania zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Leży to w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza sprzyja rozwojowi polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

Jednocześnie zapewniam Państwa, ze wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej) i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań statystycznych, a za ich ujawnienie grozi kara pozbawienia wolności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące PSR 2020 znajdziecie Państwo na stronie spisrolny.gov.pl

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev