Branice tu zaczyna się Polska

Powszechny Spis Rolny 2020 - ogólnopolska loteria

 

psr_banner.jpeg

 

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania.
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:

 • 20 laptopów (nagroda główna)
 • 88 tabletów
 • 400 przenośnych dysków twardych

Losowania

W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania w terminach:

 • 20.10.2020 r
 • 03.11.2020 r.
 • 23.11.2020 r.

Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie losowanie obejmie nagrody główne. W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały szanse na wygraną. Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii.

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - 1.09 - 30.11.2020r.

 

Cel realizacji PSR:

 • rzetelne i obiektywne zidentyfikowanie stanu polskiego rolnictwa oraz obserwacja kierunków i zakresu zmian jakie zaszły w rolnictwie od 2010r,
 • wykorzystanie wyników PSR do tworzenia strategii rozwojowych, planów rozwoju obszarów wiejskich i kreowania polityki żywnościowej.

Metody realizacji PSR:

 • samospis internetowy - obowiązkowa metoda (uzup. wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego).

Bezpieczeństwo informacji:

 • dane pozyskane w PSR podlegają tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r.).

W PSR pytania dotyczą:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • zużycia nawozów,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju budynków gospodarskich.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 

SPISUJĄC SIĘ ZYSKUJESZ REALNY WPŁYW NA ZMIANY ZACHODZĄCE W GOSPODARCE ROLNEJ

https://spisrolny.gov.pl/

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev